Cửa hàng điện nước trong thành phố Ashgabat, Turkmenistan

28 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +99367527747

Website: http://yenilhyzmat.com

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-20:00; Su 09:00-19:00

Turkmenistan, Ashgabat, Ataturk (1972) kocesi, 80

Điện thoại: (+993-12) 46-88-59

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +993 12 472-865, 472-866

Website: http://www.serhattm.com

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +99312472601

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-18:00

Turkmenistan, Ashgabat, Astana (Alma Ata, 2095) kocesi, 175

Điện thoại: +993 12 236 186 / 187 / 188

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +993 64 005-937, +993 65 350-085

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Điện thoại: +993 12 236 186 / 187 / 188

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Điện thoại: +99361509477

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +99368867801

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-18:00

Bạn có dự định sửa nhà, lắp đặt đường ống mới, hoặc sửa ô tô của mình? Điều đó có nghĩa bạn cần một cửa hàng điện nước tốt tại tại Ashgabat, Turkmenistan. Chúng tôi đã tạo các danh mục cho riêng bạn chứa thông tin chi tiết về mọi cửa hàng thuộc thể loại này.\