Cửa hàng nữ trang trong thành phố Nha Trang, Việt Nam

11 đối tượng
bộ lọc

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-22:00

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Website: https://www.pnj.com.vn/

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Website: https://www.pnj.com.vn/

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Hung Vuong, 24 B

Giờ mở cửa: 10:00-22:00

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Website: https://www.pnj.com.vn/

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Website: https://www.pnj.com.vn/

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang, Tran Phu, 20

Website: https://www.pnj.com.vn/

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Website: https://www.pnj.com.vn/

Cửa hàng nữ trang là những cơ sở bán lẻ chuyên dụng mà ở đó khách hàng có thể lựa chọn các món quà có giá trị hoặc những trang sức đặc sắc. Danh mục của chúng tôi bao gồm các cửa hàng chuyên dụng và gian hàng nữ trang của các cửa hàng lớn tại tại Nha Trang (Khánh Hòa), Việt Nam, nơi bán nữ trang từ các nhà sản xuất trong nước lẫn nước ngoài cũng như các sản phẩm độc quyền từ các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.\