Ki-ốt Costa Rica

46 đối tượng
bộ lọc

Costa Rica, Provincia Heredia, Heredia

Điện thoại: +506 2293 6313

Costa Rica, Provincia Heredia, Heredia

Điện thoại: +506 2293 3834

Costa Rica, Provincia San José, San Vicente, Costa Rica

Điện thoại: 7018-5592

Website: http://www.claro.cr

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-21:00; Su 10:00-20:00

Costa Rica, Provincia San José, Desamparados

Costa Rica

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-21:00; Su 10:00-20:00

Costa Rica, Provincia Alajuela, Atenas

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Giờ mở cửa: 6:30 am - 9:00 pm

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Costa Rica, Provincia Heredia, Heredia

Điện thoại: +506 2239 4438

Costa Rica, Provincia Heredia, San Pablo

Costa Rica, Provincia Heredia, Jesús, village

Costa Rica, Provincia Heredia, Puerto Viejo

Costa Rica, Provincia Heredia, Heredia

Điện thoại: +506 2293 5100

Costa Rica, Provincia Cartago, Dulce Nombre, village

Costa Rica, Provincia Heredia, Heredia

Điện thoại: +506 2293 3100

Costa Rica, Provincia Heredia, Heredia

Điện thoại: 2560-4146

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:30-21:00; Su 11:00-20:00

Costa Rica, Provincia Heredia, Heredia

Điện thoại: +506 2589 0520

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Costa Rica dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \