Ki-ốt Đan Mạch

354 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Fredericia

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Fredericia, Egeskovvej, 1

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Đan Mạch

Giờ mở cửa: 24/7

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Đan Mạch, Region Zealand, Klintholm Havn, village

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Vejby Strand, village, Ragelejevej, 101

Đan Mạch, Trung Jutland, Randers

Đan Mạch

Đan Mạch, Trung Jutland, Silkeborg, Rue Bernier Ouest, 9

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Frederiksværk

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Jægersborg, village

Đan Mạch, Region Zealand, Rødbyhavn, village

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Đan Mạch dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \