Ki-ốt trong thành phố Santander, Tây Ban Nha

22 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de los Abedules, 2

Điện thoại: +34 942034369

Giờ mở cửa: Su 09:00-14:00; Sa 09:00-14:00; Mo-Fr 17:15-21:00; Mo-Fr 08:30-14:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle del Arco Iris, 1

Giờ mở cửa: Su 09:00-14:00; Sa 18:00-20:30; Sa 09:00-14:00; Mo-Fr 18:00-20:30; Mo-Fr 09:00-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Cadiz, 5

Điện thoại: +34 942220751

Giờ mở cửa: Sa 10:00-13:00; Mo-Fr 16:30-20:00; Mo-Fr 10:00-13:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida de los Castros, 81

Điện thoại: +34 942051106

Giờ mở cửa: Sa 08:30-14:30; Mo-Fr 17:30-21:00; Mo-Fr 08:30-14:30; Su 08:30-14:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Điện thoại: +34 942323761

Giờ mở cửa: Su 08:00-14:15; Sa 08:00-14:15; Mo-Fr 17:00-21:00; Mo-Fr 08:00-14:15

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle Alta, 48

Điện thoại: +34 655918311

Giờ mở cửa: Mo-Fr 15:30-20:30; Mo-Su 06:30-14:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de la Lealtad, 13

Điện thoại: +34 942075746

Giờ mở cửa: Su 06:00-22:30; Mo-Sa 06:00-21:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Paseo del General Davila, 264

Điện thoại: +34 942343614

Giờ mở cửa: Sa 08:00-15:00; Mo-Fr 07:30-21:00; Su 08:00-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Paseo de Pereda, 13

Điện thoại: +34 942212783

Giờ mở cửa: Su 10:00-15:30; Mo-Sa 07:00-21:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle Repuente, 15

Điện thoại: +34 942344709

Giờ mở cửa: Su 08:00-15:30; Sa 08:00-15:30; Mo-Fr 17:00-21:30; Mo-Fr 08:00-15:30

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle de Casimiro Sainz, 17

Điện thoại: +34 625414528

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-14:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Avenida de San Martin del Pino, 23

Điện thoại: +34 942079757

Giờ mở cửa: Su 09:00-15:00; Sa 16:30-21:00; Sa 07:00-15:00; Mo-Fr 16:30-21:00; Mo-Fr 07:00-15:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Calle Alta, 66

Điện thoại: +34 942031190

Giờ mở cửa: Su 08:00-21:00; Mo-Sa 07:00-21:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander, Paseo de Pereda, 8

Điện thoại: +34 942213500

Giờ mở cửa: Su 07:00-21:00; Sa 07:00-21:00; Mo-Fr 08:00-00:00

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Tây Ban Nha, Cantabria, Santander

Điện thoại: +34 942201113

Giờ mở cửa: Sa-Su 10:00-15:00; Mo-Fr 08:00-21:00

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Santander (Cantabria), Tây Ban Nha dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \