Ki-ốt Guatemala

375 đối tượng
bộ lọc

Guatemala, Sololá, San Pedro La Laguna

Guatemala, Villa Canales

Guatemala, San Miguel Petapa

Guatemala, Villa Canales

Guatemala, Villa Nueva

Guatemala, San Miguel Petapa

Guatemala, Sacatepéquez, Antigua Guatemala, Calle de los Carros, 35

Guatemala, Sacatepéquez, Antigua Guatemala, 7a Avenida Norte, 32

Guatemala, Thành phố Guatemala

Guatemala, Suchitepéquez, Mazatenango

Guatemala

Guatemala, Thành phố Guatemala

Guatemala, Bárcenas, village

Guatemala, Villa Canales

Guatemala, Fraijanes

Guatemala, Retalhuleu, San Sebastian

Guatemala, Fraijanes

Guatemala, San Miguel Petapa

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Guatemala dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \