Ki-ốt Croatia

495 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Šibenik

Giờ mở cửa: 24/7

Croatia, Danilo, village

Giờ mở cửa: 24/7

Croatia

Croatia, Zagreb

Croatia, Slavonski Brod

Croatia, Slavonski Brod

Croatia, Zagreb, Ulica Frane Petrica, 7

Croatia, Zadar

Croatia, Rijeka

Croatia, Funtana, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Apr Fr[-1] - Sep 30

Croatia, Zagreb

Giờ mở cửa: PH Mo-Su 05:30-23:30 off

Croatia, Imotski

Croatia, Osijek

Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00

Croatia, Dugi Rat, village

Croatia

Croatia, Pakoštane, village

Croatia, Rijeka

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Croatia dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \