Ki-ốt Indonesia

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, Aceh, Gampong Meunasah Sukon, village

Indonesia, Aceh, Gampong Meunasah Sukon, village

Indonesia

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Desa Lere Parado, village

Indonesia, East Kalimantan, Guntung, village

Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Bima

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, East Kalimantan, Samarinda

Indonesia, Tỉnh Trung Java, Semarang

Indonesia, Tỉnh Trung Java, Bulu Lor, village

Indonesia, Tỉnh Trung Java, Surakarta

Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan

Indonesia, East Kalimantan, Gunung Sari Ulu, village

Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan

Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan

Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan

Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Indonesia dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \