Ki-ốt Síp

39 đối tượng
bộ lọc

Síp, Strovolos

Síp, Protaras, village

Síp, Kolossi, village

Síp, Astromeritis, village

Síp, Protaras, village

Giờ mở cửa: 24/7

Síp, Larnaca

Síp

Síp

Síp

Síp, Limassol

Síp, Strovolos

Síp, Strovolos

Giờ mở cửa: 24/7

Síp, Larnaca

Síp, Limassol

Síp, Strovolos

Síp, Larnaca

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Síp dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \