Ki-ốt Kyrgyzstan

133 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Kara-Balta

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Kyrgyzstan, Bishkek

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-22:00

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Naryn Region, Naryn

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Naryn Region, Naryn

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Naryn Region, Naryn

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Kyrgyzstan dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \