Ki-ốt Liberia

65 đối tượng
bộ lọc

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Điện thoại: 0880929725/077613167

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Liberia

Điện thoại: 0886460773

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Điện thoại: 077777992/0886488475

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:00; Sa-Su 08:00-15:00

Liberia, Bong County, Gbarnga

Điện thoại: 0886622702

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Liberia

Điện thoại: 0886979941

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Liberia, Nimba County, Ganta

Liberia, Bong County, S.G. Kollie

Điện thoại: 0770584747

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Liberia, Montserrado County, Monrovia

Giờ mở cửa: Mo-Su 18:00-24:00

Liberia

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-21:00

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Giờ mở cửa: 24/7

Liberia, Grand Gedeh County, Zwedru

Liberia, Bong County, Gbarnga

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Liberia, Lofa County, Zorzor, village

Giờ mở cửa: sunrise-sunset

Liberia

Điện thoại: 0886562568

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Liberia dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \