Ki-ốt Madagascar

32 đối tượng
bộ lọc

Madagascar, Ihorombe, Ihosy

Madagascar, Atsinanana, Toamasina

Madagascar, Atsinanana, Toamasina

Madagascar, Analamanga, Ambohidratrimo

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Alaotra-Mangoro, Moramanga

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Atsinanana, Toamasina

Madagascar, Matsiatra Ambony, Ambalavao

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Ambohidratrimo

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Madagascar, Atsinanana, Toamasina

Madagascar, Analanjirofo, Fenoarivo Atsinanana

Madagascar, Betsiboka, Maevatanana

Madagascar, Atsinanana, Toamasina

Madagascar, Boeny, Mahajanga

Madagascar, Analamanga, Antananarivo

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Madagascar dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \