Ki-ốt Cộng hòa Dân chủ Congo

15 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Dân chủ Congo, Haut-Katanga, Lubumbashi

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-20:00

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Tanganyika, Kalemie

Cộng hòa Dân chủ Congo

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-20:00

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-20:00

Cộng hòa Dân chủ Congo, Ituri, Vurra, village

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Cộng hòa Dân chủ Congo, Haut-Katanga, Lubumbashi

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Cộng hòa Dân chủ Congo

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Cộng hòa Dân chủ Congo

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa, Avenue Beaux-Arts, 10

Cộng hòa Dân chủ Congo, Tanganyika, Kalemie

Cộng hòa Dân chủ Congo, Tanganyika, Kalemie

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Cộng hòa Dân chủ Congo dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \