Ki-ốt trong thị trấn Slobozia, Romania

2 đối tượng
bộ lọc

Romania, Ialomița, Slobozia

Điện thoại: +40343.564.400

Website: http://www.next-gen.ro

Giờ mở cửa: 9:00-18:00

Romania, Ialomița, Slobozia

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Slobozia (Ialomița), Romania dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \