Ki-ốt Sénégal

268 đối tượng
bộ lọc

Sénégal, Guediawaye

Sénégal, Guediawaye

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Sénégal, Touba, Senegal

Sénégal, Guediawaye

Sénégal, Guediawaye

Sénégal, Malika, village

Sénégal, Keur Martin, village

Sénégal, Touba, Senegal

Điện thoại: 339709696 / 765932324

Sénégal, Keur Massar

Sénégal, Guediawaye

Sénégal, Touba, Senegal

Sénégal, Touba, Senegal

Điện thoại: 339781530

Sénégal, Guediawaye

Sénégal, Touba, Senegal

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Sénégal dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \