Ki-ốt Sri Lanka

10 đối tượng
bộ lọc

Sri Lanka, Southern Province, Galle

Sri Lanka, Southern Province, Nilwella, village

Sri Lanka, Western Province, Alawathupitiya, village

Sri Lanka, Southern Province, Galle

Sri Lanka, Southern Province, Galle

Sri Lanka, Southern Province, Galle

Sri Lanka, Northern Province, Udupiddy, village

Sri Lanka, Southern Province, Galle

Sri Lanka, Southern Province, Galle

Sri Lanka, Western Province, Moragalla, village

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Sri Lanka dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \