Ki-ốt Slovenia

57 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Postojna

Slovenia, Benedikt v Slovenskih Goricah, village, Colnikov trg, 9

Slovenia, Murska Sobota, Slovenska ulica, 37

Điện thoại: +386 41 956400

Slovenia, Obrežje, village

Slovenia, Blejska Dobrava, village

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Murska Sobota, Slovenska ulica, 7

Slovenia, Maribor, Grajski trg, 7

Điện thoại: +386 51 282 610

Website: http://www.trafika3dva.si/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 6:00-19:00; Sa 7:00-13:00

Slovenia, Maribor, Tyrseva ulica, 1

Điện thoại: +386 1 477 7319

Website: http://www.trafika3dva.si/

Slovenia, Maribor

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 6:00-19:00; Sa 7:00-13:00

Slovenia, Maribor, Trg Borisa Kidrica, 2

Giờ mở cửa: Mo-Fr 6:30-15:00

Slovenia, Maribor, Mlinska ulica, 1

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Miklavž na Dravskem polju, village

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Veliki trg, 1

Slovenia, Maribor, Pobreska cesta, 18

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Slovenia dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \