Ki-ốt Serbia

48 đối tượng
bộ lọc

Serbia, Vojvodina, Subotica

Serbia, Trung Serbia, Niš

Giờ mở cửa: 06:00-23:00

Serbia

Serbia, Trung Serbia, Bor

Serbia, Vojvodina, Novi Sad

Serbia, Vojvodina, Vršac

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Frantsuska, 35

Hỗ trợ xe lăn: No

Serbia, Trung Serbia, Užice

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Serbia, Trung Serbia, Loznica

Serbia, Vojvodina, Novi Sad

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Serbia, Trung Serbia, Beograd

Serbia, Trung Serbia, Beograd

Serbia, Vojvodina, Novi Sad

Giờ mở cửa: 24/7

Serbia, Vojvodina, Subotica

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Glavna, 11

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Serbia dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \