Ki-ốt trong thành phố Vantaa, Phần Lan

38 đối tượng
bộ lọc

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Orskinkuja, 2

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Jousimiehentie, 3

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Asematie, 4-10

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Ounasvaarantie, 9

Website: http://www.r-kioski.fi/

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Yla-Malmin tori, 4

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Malmin kauppatie, 18

Website: http://www.mv-kuvat.fi/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 10:00-16:00

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Ajurinaukio, 1

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Ratatie, 11

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Paivolantie, 24

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Tasankotie, 16

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Ratatie, 11

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Kirkonkylantie, 47

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Huokotie, 1

Website: https://www.r-kioski.fi/

Giờ mở cửa: Mo 09:00-21:30, Tu-Fr 06:30-21:30, Sa 08:00-21:30, Su 09:00-21:30

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Laukkarinne, 4

Điện thoại: +358 9 8765101

Website: http://www.r-kioski.fi/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-21:00; Sa 08:00-21:00; Su 09:00-21:00

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Vantaa (Southern Finland), Phần Lan dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \