Ki-ốt Đài Loan

48 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Nam

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Taichung, 西平里, village, Wen Hua Lu , 100

Đài Loan, Đài Nam

Đài Loan, Đài Bắc, Xin Sheng Nan Lu Yi Duan , 6之6

Đài Loan

Đài Loan, Tân Bắc

Đài Loan

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Đài Loan, Tân Bắc

Đài Loan, Taichung, Jinping Village, village

Đài Loan, Taichung, Xinzhuang Village, village

Website: http://www.top-suncake.com.tw/

Đài Loan, Đài Nam

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Đài Bắc

Đài Loan, Taichung, 西平里, village, Wen Hua Lu , 100

Đài Loan, Đài Bắc, Gongguan, village, Luo Si Fu Lu Si Duan , 142

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Đài Loan dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \