Ki-ốt Tunisia

12 đối tượng
bộ lọc

Tunisia, Tunis

Tunisia, Tunis, Cathago

Giờ mở cửa: 24/7

Tunisia, Ben Arous, Ezzahra

Tunisia, Ben Arous

Tunisia, Ariana, Aryanah

Hỗ trợ xe lăn: No

Tunisia, Tunis, المرسى

Tunisia

Tunisia, Sousse

Giờ mở cửa: 24/7

Tunisia, Tunis, العوينة

Tunisia, Manouba

Tunisia, Ben Arous, Ezzahra

Tunisia, Ben Arous

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Tunisia dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \