Ki-ốt Thổ Nhĩ Kỳ

198 đối tượng
bộ lọc

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Sultanbeyli

Điện thoại: 05353889823

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-13:30; Mo-Fr 17:00-20:00

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Kadıköy

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Sultanbeyli

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-13:30; Mo-Fr 17:00-20:00

Thổ Nhĩ Kỳ, Balıkesir

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Fatih

Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir, Seferihisar

Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Kadıköy

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Kadıköy

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Fatih

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Sultanbeyli

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul

Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir, Bornova

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Fatih

Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, Sultanbeyli

Điện thoại: 05323058266

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-13:30; Mo-Fr 17:00-20:00

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Thổ Nhĩ Kỳ dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \