Ki-ốt Việt Nam

12 đối tượng
bộ lọc

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Vĩnh Long, Long Hồ

Việt Nam, Vĩnh Long, Long Hồ

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Cần Thơ, Xuân Khánh, village

Việt Nam, Vĩnh Long, Long Hồ

Việt Nam, Cần Thơ, Xuân Khánh, village

Việt Nam, Vĩnh Long, Long Hồ

Việt Nam, Cần Thơ, Xuân Khánh, village, Mau Than, 1

Việt Nam, Cần Thơ, An Phú, village

Việt Nam, Cần Thơ

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-20:00

Việt Nam, Ha Giang province, Tam Sơn

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Việt Nam dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \