Ki-ốt trong thành phố Pardis, Iran

3 đối tượng
bộ lọc

Iran, Tehran, Pardis

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-00:00

Iran, Tehran, Pardis

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-00:00

Iran, Tehran, Pardis

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:45-23:30

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Pardis (Tehran), Iran dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \