Ki-ốt Trung Quốc

78 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Giang Tô, Dương Sơn

Trung Quốc

Trung Quốc, Hải Nam, Nankun

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Thành Đô

Trung Quốc, Thượng Hải, Zhangjiang

Trung Quốc, Thượng Hải

Website: https://www.shanghaidisneyresort.com/

Trung Quốc, 河內道 Hanoi Road, 18

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-21:00

Trung Quốc, Hồng Kông, He Nei Dao Hanoi Road, 18

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-21:00

Trung Quốc, Thượng Hải

Website: https://www.shanghaidisneyresort.com/

Trung Quốc, Thượng Hải

Website: https://www.shanghaidisneyresort.com/

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Thượng Hải

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Trung Quốc dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \