Ki-ốt Trung Quốc

78 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Bắc Kinh

Giờ mở cửa: 08:00-18:00

Trung Quốc, Thượng Hải

Trung Quốc, Hải Nam, Nankun

Trung Quốc, Cam Túc, Tây Cố

Trung Quốc, Hồng Kông

Website: https://www.hongkongdisneyland.com/

Trung Quốc, Giang Tây, Cửu Giang

Trung Quốc, Bắc Kinh

Trung Quốc, Thượng Hải

Website: https://www.shanghaidisneyresort.com/

Trung Quốc, Chiết Giang, 三墩镇

Trung Quốc, Chiết Giang, 三墩镇

Trung Quốc, Bắc Kinh

Trung Quốc, Hồng Kông

Bạn đã bao giờ thấy mình ở một thành phố xa lạ và không biết đi đâu để tìm ki-ốt gần nhất? Đây là một vấn đề của những người thường đi công tác, những người chuyển đến nơi ở mới, các du khách, học sinh và bất cứ ai cần mua gấp một thứ gì đó. Chúng tôi đã tạo một danh mục các ki-ốt tại tại Trung Quốc dành riêng cho những người gặp phải tình huống này. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin về các ki-ốt không chỉ ở trong các siêu đô thị. Chúng tôi còn bao gồm cả các thị trấn nhỏ hơn nữa. \