Trung tâm thương mại trong thành phố Barcelona, Tây Ban Nha

15 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Moll d'Espanya, 5

Điện thoại: +34 932 25 81 00

Website: http://www.maremagnum.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-22:00

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Avinguda Diagonal, 557

Điện thoại: 93 444 0000

Website: http://www.lilla.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-21:00

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Placa de Catalunya, 1-4

Điện thoại: +34 933 18 01 08

Website: http://www.eltriangle.es/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-22:00

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Avinguda Diagonal, 208

Website: http://lesglories.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-22:00

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: http://www.arenasdebarcelona.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Avinguda Diagonal, 208

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Rijssensestraat, 208

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Villarroel, 265

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Loggerweg, 22

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer del Dos de Maig, 225

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: http://www.diagonalmarcentre.es/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de la Portaferrissa, 22

Website: http://www.galeriesmalda.cat/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Storczykowa, 208

Website: http://lesglories.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-22:00

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\