Trung tâm thương mại Kyrgyzstan

85 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Bishkek, Chui prospekt, 127

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Kara-Kul

Kyrgyzstan, Belovodskoe, village

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Talas Region, Talas

Kyrgyzstan, Belovodskoe, village

Kyrgyzstan, Kant

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Naryn Region, Naryn

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, Maksima Gor'kogo ulitsa, 1/г

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Belovodskoe, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Naryn

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Belovodskoe, village

Kyrgyzstan, Bishkek

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\