Trung tâm thương mại Cộng hòa Macedonia

26 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Điện thoại: +389 44 351 010

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-22:00

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Sv. Kiril i Metodij, 13

Điện thoại: +389 2 3178030;+389 2 3178070

Website: http://ramstoremall.com.mk

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-22:00

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Vasil Gjorgov, 16

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-01:00; Fr-Sa 08:00-02:00

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\