Trung tâm thương mại trong thành phố Hamamatsu, Nhật Bản

11 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Điện thoại: 053-584-6622

Website: http://plehawalk.com/

Giờ mở cửa: アピタ浜北店/アピタゾーン専門店 1F 09:00-21:30,2F 09:30-21:30 モールゾーン専門店 10:00-21:30 レストラン11:00-21:30

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Website: http://lafre.jp/

Nhật Bản, Shizuoka, Hamamatsu

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\