Trung tâm thương mại Seychelles

8 đối tượng
bộ lọc

Seychelles, Victoria, Seychelles

Điện thoại: +248 4 285 471

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-20:00; Su 09:00-13:30

Seychelles, Grande Anse, village

Seychelles, Victoria, Seychelles

Seychelles

Seychelles, Victoria, Seychelles

Seychelles, Victoria, Seychelles

Seychelles, Victoria, Seychelles

Seychelles, Victoria, Seychelles

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\