Trung tâm thương mại Singapore

240 đối tượng
bộ lọc

Singapore, East Coast Road, 112

Singapore, Tân Gia Ba, East Coast Road, 112

Singapore, Tân Gia Ba, Alexandra Road, 460

Singapore, Victoria Street, 201

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Singapore, Tân Gia Ba, Jelebu Road, 1

Singapore, Tân Gia Ba, Upper Bukit Timah Road, 170

Website: https://www.bukittimahshoppingcentre.sg/

Singapore, Tân Gia Ba

Singapore, Tân Gia Ba, Magazine Road, 5

Singapore, Tân Gia Ba

Singapore, Tân Gia Ba

Singapore, Tân Gia Ba

Singapore, Tân Gia Ba

Singapore

Singapore, Tân Gia Ba, Maritime Square, 2

Singapore, Tân Gia Ba, Srodziemnomorska, 4

Singapore, Tân Gia Ba, Hougang Avenue 10, 90

Điện thoại: +65 6487 4155

Website: http://www.hougangmall.com.sg

Giờ mở cửa: Mo-Su,PH 10:00 - 22:00

Singapore, Tân Gia Ba

Website: http://www.iconvillage.com.sg/

Singapore, Tân Gia Ba, Jurong East Central, 2

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\