Trung tâm thương mại Bahamas

24 đối tượng
bộ lọc

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Nassau, Bahamas, Village Road, 68

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Hope Town

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Hope Town

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Nassau, Bahamas, Bernard Road, 197

Bahamas, Nassau, Bahamas, Bernard Road, 197

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Nassau, Bahamas

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\