Trung tâm thương mại trong thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ

11 đối tượng
bộ lọc

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, Washington Boulevard, 8850

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, South Broadway, 315

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, Western Avenue, 928

Điện thoại: (213) 382-1234

Website: https://www.koreatownplaza.com

Giờ mở cửa: Mo-Sa: 10:00-20:00; Su: 11:00-19:00 || Mo-Su: 9:30-21:00 open "The Plaza Market "

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, Ventura Boulevard, 12930

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, Washington Boulevard, 8850 Washington

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, South Broadway, 315

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, Alameda Street, 4500

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-21:00

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, West 7th Street, 700

Trung tâm thương mại là các nơi luôn thu hút du khách, bởi đây là nơi bạn có thể mua mọi thứ bạn cần cho một chuyến đi thoải mái, từ hàng tạp hóa đến thiết bị. Cư dân thành phố cũng thích mua hàng tại các trung tâm thương mại, bởi các cửa hàng lớn thường có các sự kiện khuyến mãi mà ở đó bạn có thể mua đồ chất lượng tốt với giá rẻ.\