World City Plaza (世界城广场)

Shopping Mall
3.0
Dựa trên 2 đánh giá

Đánh giá

is
isky
37 month ago
在这里,你会被淹没年轻人肉体的海洋里面!
S
S S
78 month ago
Красивое здание снаружи
  • China, GPS: 30.508596,114.39968