Siêu thị trong thành phố Jalal-Abad, Kyrgyzstan

4 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Điện thoại: +996558986100

Website: http://gipermarket.kg

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-00:00

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Giờ mở cửa: 24/7

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Nếu bạn thấy mình ở một thành phố xa lạ hoặc chỉ đơn giản là đang tìm kiếm siêu thị gần nhất tại tại Jalal-Abad (Jalal-Abad Region), Kyrgyzstan, hãy tận dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo một danh mục tiện lợi chứa thông tin hệ thống hóa, chi tiết, cập nhật về mọi cửa hàng, mọi nơi trên thế giới.\