Siêu thị Turkmenistan

127 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan

Turkmenistan

Turkmenistan, Balkan Region, Balkanabat

Turkmenistan, Balkan Region, Balkanabat

Turkmenistan, Balkan Region, Balkanabat

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat

Điện thoại: +99342217799

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 112

Điện thoại: (+993-12) 95-70-35, (+993-12) 95-70-25

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Mary Region, Serhetabat

Điện thoại: (+993-561) 4-01-86;(+993-62) 64-75-39

Turkmenistan, Ashgabat, 10 yyl Abadancylyk (1945) sayoly, 136

Turkmenistan, Ashgabat, Parahat 5, 69

Điện thoại: (+993-12) 422-752, 422-753

Website: http://www.halkmarket.org/

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-21:00

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Ankara (1946) kocesi, 19

Điện thoại: +993 12964948

Website: http://www.intermod.com.tr

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-21:00

Nếu bạn thấy mình ở một thành phố xa lạ hoặc chỉ đơn giản là đang tìm kiếm siêu thị gần nhất tại tại Turkmenistan, hãy tận dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo một danh mục tiện lợi chứa thông tin hệ thống hóa, chi tiết, cập nhật về mọi cửa hàng, mọi nơi trên thế giới.\