Siêu thị Turkmenistan

127 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ashgabat, Bitarap Turkmenistan (2002) sayoly, 150

Turkmenistan, Daşoguz Region, Dasoguz

Turkmenistan

Turkmenistan, Ashgabat

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-22:00

Turkmenistan, Balkan Region, Balkanabat

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: (+993-12) 21-03-70

Website: http://www.halkmarket.org

Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 6

Điện thoại: (+993-66) 25-14-04;(+993-65) 82-42-25.

Website: http://www.halkmarket.org/

Turkmenistan, Ashgabat, Galkynys (1995) kocesi, 3-njihatar

Điện thoại: +99312268546

Website: http://www.intermod.com.tr

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-20:00

Turkmenistan, Ahal Region, Gokdepe

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Gurbannazar Ezizow kocesi, 36

Turkmenistan, Daşoguz Region, Dasoguz

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Aba Annayew (2060) kocesi, 19

Điện thoại: +99312347771

Giờ mở cửa: 07:00-22:00

Turkmenistan, Ashgabat, Parahat 6, 73

Turkmenistan, Ashgabat

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-22:00

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: (+993-12) 43-93-87

Nếu bạn thấy mình ở một thành phố xa lạ hoặc chỉ đơn giản là đang tìm kiếm siêu thị gần nhất tại tại Turkmenistan, hãy tận dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo một danh mục tiện lợi chứa thông tin hệ thống hóa, chi tiết, cập nhật về mọi cửa hàng, mọi nơi trên thế giới.\