Sân bay Kant Air Base tại Kyrgyzstan, Chuy Region, Kant

Kyrgyzstan, Chuy Region, Kant, GPS: 42.8587,74.8409

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: sân bay Kant Air Base tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Chuy Region, Kant / 50526 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến sân bay Kant Air Base hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Kant

Kyrgyzstan, Chuy Region, Sretenka, village

Kyrgyzstan, Baytik, village

Kyrgyzstan, Dacha-Su, village