PreH2 Sân bay trong thành phố Cairo, Ai Cập PostH1

4 đối tượng
bộ lọc

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Điện thoại: +20 2 22655000

Website: http://www.cairo-airport.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Ai Cập, Cairo Governorate, Cairo

Bạn có thường đi máy bay, hay mơ về việc điều khiển một máy bay thể thao? Nếu vậy, website của chúng tôi là dành cho bạn! Chúng tôi có danh sách tất cả các sân bay hiện đại tại tại Cairo (Cairo Governorate), Ai Cập. Khu vực mà bạn tập trung tìm kiếm có thể chứa: khu ngoại thành của thành phố gần nhất, mọi khu vực chính phủ.\