Sân bay Cуусамыр tại Kyrgyzstan

Kyrgyzstan, GPS: 42.1651,73.9346

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: sân bay Cуусамыр tại địa chỉ: Kyrgyzstan / 50526 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến sân bay Cуусамыр hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Chuy Region, Kara-Balta

Kyrgyzstan, Chuy Region, Sretenka, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kazarman

Kyrgyzstan, Kara-Balta

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kazarman

Kyrgyzstan, Baytik, village