Sân bay Международный аэропорт Иссык-Куль tại Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata, GPS: 42.5866,76.7094

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: sân bay Международный аэропорт Иссык-Куль tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata / 50526 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến sân bay Международный аэропорт Иссык-Куль hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, trạm xe buýt, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Tamchy, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Tamchy, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Tamga, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Tamga, village