Trạm xe buýt 169-я маршрутка tại Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek, GPS: 42.8403,74.5282

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt 169-я маршрутка tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Bishkek / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt 169-я маршрутка hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: http://www.bs.kg

Kyrgyzstan, Bishkek, Den Siaopina ulitsa, 308а

Điện thoại: 0312451047

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: http://www.bs.kg