Trạm xe buýt Bus station tại Kyrgyzstan, Batken Region, Sulyukta

Kyrgyzstan, Batken Region, Sulyukta, GPS: 39.933,69.5618

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt Bus station tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Batken Region, Sulyukta / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt Bus station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, taxi, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Sughd Region, Dekhmoy, village

Tajikistan, Sughd Region, Chkalovsk

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Kyrgyzstan, Batken Region, Sulyukta

Tajikistan, Sughd Region, Khujand