Trạm xe buýt Jincheng station tại Đài Loan, 民生路, 7

Đài Loan, 民生路, 7, GPS: 24.4331,118.3201

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt Jincheng station tại địa chỉ: Đài Loan, 民生路, 7 / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt Jincheng station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Phúc Kiến, Xiamen Software Park 2, village

Trung Quốc, Phúc Kiến, Hạ Môn

Đài Loan

Trung Quốc, Phúc Kiến, Hạ Môn

Trung Quốc, Phúc Kiến, Lĩnh Đâu, village

Đài Loan, 環島東路一段, 112

Điện thoại: +886-82-352360