Trạm xe buýt касса tại Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata, GPS: 42.6468,77.0809

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt касса tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt касса hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Kazakhstan, Almaty, Нурлытау, village

Kazakhstan, Almaty, Alatau, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Kazakhstan, Almaty

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata