Trạm xe buýt Long Distance Bus Station tại Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village, GPS: 42.5047,78.3931

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt Long Distance Bus Station tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt Long Distance Bus Station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Kyrgyzstan

Điện thoại: +996 704 860 572

Giờ mở cửa: 24/7

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Tamga, village

Điện thoại: +996 704 860 572

Giờ mở cửa: 24/7