Trạm xe buýt New central bus station tại Kyrgyzstan, Osh Region, Osh

Kyrgyzstan, Osh Region, Osh, GPS: 40.5622,72.7704

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt New central bus station tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Osh Region, Osh / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt New central bus station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, chia sẻ xe, trạm xăng, thuê ô tô, taxi, đỗ xe, tàu điện ngầm or ga tàu\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Osh Region, Osh

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh

Kyrgyzstan, Osh, Navoi A. ulitsa, 70