Trạm xe buýt Shamei station tại Đài Loan, 環島東路一段, 112

Đài Loan, 環島東路一段, 112, GPS: 24.489,118.4131

Điện thoại: +886-82-352360

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt Shamei station tại địa chỉ: Đài Loan, 環島東路一段, 112 / 46685 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt Shamei station hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: chia sẻ xe, trạm xăng, sân bay, taxi, đỗ xe, ga tàu, tàu điện ngầm or thuê ô tô\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Phúc Kiến, Xiamen Software Park 2, village

Đài Loan

Trung Quốc, Phúc Kiến, Xiang'An District

Trung Quốc, Phúc Kiến, Xiang'An District

Trung Quốc, Phúc Kiến, Xiang'An District

Đài Loan, 民生路, 7

Hỗ trợ xe lăn: Yes