Trạm xe buýt "Стадиона" tại Bulgaria, Ново село, village

Bulgaria, Ново село, village, GPS: 44.153,22.7972

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trạm xe buýt "Стадиона" tại địa chỉ: Bulgaria, Ново село, village / 45429 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trạm xe buýt "Стадиона" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục vận chuyển ví dụ như các thư mục địa điểm này: sân bay, thuê ô tô, thuê ô tô, trạm xăng, đỗ xe, taxi, ga tàu or tàu điện ngầm\

Objects nearby

Bulgaria, Ново село, village

Bulgaria, Florentin, village

Bulgaria, Florentin, village

Bulgaria, Vidin

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bulgaria, Vidin

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Romania, Dolj, Calafat